Pobieranie IP klienta za pomocą curl

Strona internetowa, która pobiera IP klienta łączącego się z nią, może to robić za pomocą polecenia curl i wyświetlając pobrane IP na stronie lub zwracając je za pomocą curl.